EPSIMAX

Epsimax je novo ime sustava za integraciju tehničke zaštite koji je razvila tvrtka Eccos inženjering d.o.o., a dosad je bio poznat pod imenom Fortress. Radi se o spoju prvog slova imena tvrtke Eccos "E", kratice "PSIM" (Phisycal Security Information Management) i riječi "MAX" koja označava pozitivan ekstrem kojim se odlikuje ovo napredno rješenje tehničke zaštite. Epsimax je programsko rješenje koje predstavlja osnovu za izgradnju sigurnosnog sustava tvrtke, a objedinjuje sustave tehničke zaštite, sustave zaštite od požara i sustave upravljanja u zgradarstvu.

Zbog mogućnosti potpune integracije sustava tehničke zaštite i smanjenja operativnih troškova ovaj je sustav u proteklih nekoliko godina postao prvi izbor vodećih hrvatskih tvrtki na području industrije, energetike, maloprodaje, kulture, turizma, prometa i obrazovanja. Uspješno se probijaju i na strano tržište te time doprinose promicanju hrvatskih vrijednosti i širenju hrvatske kvalitete u svijetu.

Način funkcioniranja sustava

Promjenom podataka na pristupnoj kartici omogućena je dodjela ili oduzimanje prava ovisno o trenutačnim uvjetima u nadziranom području. Osim primarnih modula, Epismax obuhvaća i druge module ključne za potpunu integraciju sustava tehničke zaštite, kao što su modul za nadzor i upravljanje parkiralištima, evidenciju radnog vremena, praćenje unošenja i iznošenja predmeta, upravljanje ključevima te mnogi drugi. Epsimax je u svakom pogledu jedinstveno, cjelovito i sveobuhvatno programsko rješenje koje omogućuje potpunu kontrolu nadziranih područja, a istovremeno se jednostavnim preinakama i nadogradnjama prilagođava svakom korisniku, zadovoljavajući tako i najzahtjevnije kriterije suvremenih tvrtki.

 • Grafička mapa

  Središnje je mjesto upravljanja i nadzora čitavog sustava koje prikazuje statuse svih modula u stvarnom vremenu te pruža jedinstven način upravljanja.
 • Modularni dizajn

  Omogućuje neograničena proširenja i nadogradnje, primjerice integraciju s trećim platformama prema potrebama korisnika.
 • Sekundarni događaji

  Može detektirati i sekundarne događaje te ih tretirati kao alarmne, primjerice povećanje temperature iznad dozvoljene razine ili pojavu vode u nadziranom području.
 • Modul za videonadzor

  Omogućuje snimanje IP kamerama i upravljanje sustavom videonadzora unutar središnje aplikacije.
 • Kontrola pristupa

  Od velike je važnosti i Epsimaxov modul za kontrolu pristupa koji u svakom trenutku pruža potpunu kontrolu kretanja zaposlenika, posjetitelja, vanjskih izvođača i vozila.
 • Dodatni moduli

  Modulima za protuprovalu, vatrodojavu i plinodetekciju izravno se parametrira i nadzire rad protuprovalnih i vatrodojavnih centara u stvarnom vremenu.

Provjerite način rada i kvalitetu proizvoda EPSIMAX!

Napredno programsko rješenje – središnje mjesto sigurnosti

Saznajte više